tel: 609 803 066

Kalendarz spiralowany Straży Pożarnej

Kalendarz spiralowany Straży Pożarnej

Kalendarz wykonany dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Jako, że tej instytucji przedstawiać nie trzeba, poniżej informujemy o tym,

JAK ZWALCZAĆ POWSTAŁY POŻAR

1. W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji: zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia. Masz obowiązek prawny i moralny powiadomić o tym osoby zagrożone, straż pożarną lub inne służby ratownicze.

2. Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób: Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 lub 112 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się:

• swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,

• adres i nazwę obiektu,

• co się pali, na którym piętrze,

• czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Przyjmujący może zażądać:

• potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,

• dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

3. Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu dostępnych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym. W przypadku koniecznym przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia. Należy czynności te wykonać w taki sposób, aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć osoby będące w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym. Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożaru należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji.

4. Użyj prostych sposobów, by ugasić pożar w zarodku – gaśnica, woda, koc gaśniczy: • jeśli ubranie pali się na Tobie – zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zaduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia; • jeśli pali się tłuszcz w naczyniu kuchennym – ugaś go solą kuchenną lub po prostu nakryj szczelną pokrywką.

5. Nie gaś urządzeń elektrycznych wodą – mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne.

6. Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować, wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy

Życzymy, aby ta wiedza nikomu z Państwa się nie przydała….

Nasza oferta
Masz pytania?
Formularz kontaktowy
Zamknij
Indywidualny kalendarz trójkątny